Buurtvereniging "Den Berg"

In deze nieuwsbrief, kijken we terug naar de brunch met onze buurtleden die 50 jaar lid zijn en dineren bij de buren, alsook vooruit naar …

AGENDA ACTIVITEITEN 2018

• Paaseieren zoeken 31 maart
• Paasknutselen 31 maart
• Jaarvergadering 16 april
• Kledingactie 21 april
• WandelAvondDriedaagse
16,17 en 18 mei

Welkom in onze buurt:

Bram Hulsen en Laure Hobé, Kroller-bocht 13 en Rob van de Loo en Lisan-ne van Zon, Krollerbocht 23.

NIEUWE ACTIVITEITEN:
Pasen

Op zaterdag 31 maart kunnen de kinderen van 0 t/m groep 2 weer in het trimbos paaseieren zoeken sa-men met de paashaas. Hier hoef je je niet voor aan te melden. Je bent welkom vanaf 13.30 uur bij De Sere-nade.
Voor de kinderen van groep 3 t/m groep 8 is er een leuke knutselactiviteit o.l.v. Anita Verboom in het Jeugdhuis Pius X van 13.30 – 15.30 uur.

Jaarvergadering 16 april

Op maandag 16 april a.s. hebben wij als buurtvereniging weer onze jaar-vergadering. Hierin presenteert het bestuur d.m.v. een powerpoint-presentatie wat er in het afgelopen jaar allemaal georganiseerd werd. Tevens hoort u hoe wij er als vereni-ging financieel voor staan. Een van de agendapunten zal zijn de presentatie van onze geheel vernieuwde website.
Uiteraard zullen wij stil staan bij ons ons 50-jarig bestaan en het feest-weekend van 8,9 en 10 juni a.s. !!!

Kledingactie zaterdag 21 april

Zie bijgaande info.

A-3-D op 16, 17 en 18 mei

Van woensdag 16 t/m vrijdag 18 mei organiseren wij weer de jaarlijkse WandelAvondDriedaagse. Dit jaar alweer voor de 37e keer.

Aanmelden activiteiten digitaal:

Voor alle activiteiten waar geen eigen bijdrage voor betaald hoeft te worden kan je je ook via onderstaand mailadres opgeven.
Dan ook graag onder vermelding van naam en voor welke activiteit je je aanmeldt.
denbergliempde@gmail.com.

Facebook

Wist u dat wij ook op facebook te vinden zijn onder Buurtvereniging Den Berg voor al onze activiteiten?

TERUGBLIK ACTIVITEITEN:
Dineren bij de buren 17 maart

Voor deze 7e editie hadden zich 21 teams opgegeven. De teams van elk 2 personen kregen buurtgenoten over de vloer en gingen zelf een hapje eten bij verschillende buurtgenoten. Het was telkens weer een grote verrassing waar je nu weer naar toe moest en met wie je aan tafel zat. Er werden vele culinaire hoogstandjes gemaakt, al was dat zeker geen voorwaarde. Na afloop werd er bij het Wapen van Liempde nog even gezellig nageborreld.

50-JARIG BESTAAN

Op 11 maart j.l. bestond onze buurt-vereniging 50 jaar! We zijn daarmee de oudste buurtvereniging van Liempde. Dit hebben we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Op deze datum hebben wij 10 buurtleden die ook 50 jaar lid zijn, uitgenodigd voor een brunch samen met het bestuur bij Het Wapen van Liempde. Er werden veel oude herinneringen opgehaald en er werd lekker gege-ten. Alle jubilarissen kregen nog ’n kadootje ter herinnering mee in de vorm van een mooie kaars wat ver-zorgd werd door Maaike Schellekens.
Ook zijn er al geruime tijd diverse commissies druk bezig om voor alle buurtgenoten een mooi programma samen te stellen voor het feest-weekend van 8, 9 en 10 juni a.s. Het thema is blauw en geel met een gou-den randje. Nadere info volgt op za-terdag 7 april.

Namens het bestuur:

Cees Braken (voorzitter), Renate Hensen (vice-voorzitter en 2e secre-taris), Piet de Rooij (penningmees-ter), Marij Vervoort (secretaris), Marianne Michiels, Trudy Dekkers, Jack Thomassen en Patrick van Ruremonde.