Buurtvereniging "Den Berg"

Buurtvereniging Den Berg te Liempde is conform de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) verplicht en verantwoordelijk om persoonsgegevens van haar leden zorgvuldig te beheren. Deze privacyverklaring omschrijft hoe de buurtvereniging deze wetgeving toepast.

Buurtvereniging

Naam : Buurtvereniging Den Berg
Adres : p/a Heidonk 22, 5298 VN Liempde

De persoonsgegevens die wij verwerken

Buurtvereniging Den Berg verwerkt uw gegevens omdat u zich heeft aangemeld als lid van de
buurtvereniging. In het ledenbestand zijn van de leden de volgende gegevens verwerkt;

 • voor en achternamen
 • geboortedatum
 • geslacht
 • adres, postcode en woonplaats
 • telefoonnummer(s)
 • e-mail adressen
 • einddatum van lidmaatschap en eventueel reden van beëindiging

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Buurtvereniging Den Berg verwerkt persoonsgegevens van alle (gezins)leden, waaronder leden
onder de 16 jaar. Het gaat daarbij om bovengenoemde gegevens en foto’s van de leden, gemaakt
tijdens deelneming aan activiteit(en) van de buurtvereniging.

Tijdens activiteiten van de buurtvereniging kunnen foto’s gemaakt worden voor publicatie op website of in de nieuwsbrief . Ook kunnen er tijdens een activiteit video-opnames plaatsvinden. Foto’s en videobeelden worden tevens gebruikt als archiefmateriaal.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op (zie bovengenoemde contactgegevens) dan verwijderen wij deze informatie.

Onze vereniging heeft niet de intentie noch de middelen om gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens

Buurtvereniging Den Berg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen /controleren van uw betaling lidmaatschap of anderszins
 • het bezorgen/verzenden van de Nieuwsbrief en/of overige verenigingsinformatie
 • u te informeren over activiteiten van onze vereniging
 • u te bellen of mailen
 • om gericht activiteiten te organiseren

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Buurtvereniging Den Berg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Bij opzegging worden uw gegevens bij de eerst volgende update van d ledenlijst verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Buurtvereniging Den Berg deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij dit wettelijke verplicht is.

Delen van foto’s en videobeelden

Foto’s gemaakt tijdens een activiteit van de buurtvereniging, kunnen door of namens het bestuur geplaatst worden op de website of in de nieuwsbrief en zijn hierdoor mede toegankelijk voor derden.

Cookies of vergelijkbare technieken

Buurtvereniging Den Berg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen bij het einde van uw lidmaatschap. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door buurtvereniging Den Berg. U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen aan derden, door u te benoemden organisatie(s).

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of, in geval van beëindiging van het lidmaatschap, verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar het contactadres van buurtvereniging Den Berg. Wij reageren zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Buurtvereniging Den Berg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Buurtvereniging Den Berg neemt bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan terstond contact op met het bestuur van buurtvereniging Den Berg via de contactgegevens.