Buurtvereniging "Den Berg"

In deze nieuwsbrief kijken we terug naar de carnavalsmiddag, verder kijken we voor uit naar …

AGENDA ACTIVITEITEN 2018

• Dineren bij de buren 17 maart
• Paaseieren zoeken 31 maart
• Paasknutselen 31 maart
• Jaarvergadering 16 april
• Kledingactie 21 april
• WandelAvondDriedaagse
16,17 en 18 mei

Welkom in onze buurt:

Sanne Peijnenburg en Erik Vermeer, Bremhorst 10.

NIEUWE ACTIVITEITEN:

Dineren bij de buren
zaterdag 17 maart
In totaal hebben zich 20 koppels opgegeven voor deze activiteit! De planning is in volle gang. Na afloop evalueren wij nog even bij ’t Wapen van Liempde onder het genot van een drankje. Het belooft weer een leuke avond te worden waar je een aantal buurtbewoners op een andere manier leert kennen.

Pasen

Op zaterdag 31 maart kunnen de kinderen van 0 t/m groep 2 weer in het trimbos paaseieren zoeken sa-men met de paashaas. Hier hoef je je niet voor aan te melden. Je bent welkom vanaf 13.30 uur bij De Sere-nade.
Voor de kinderen van groep 3 t/m groep 8 is er een leuke knutselactiviteit o.l.v. Anita Verboom in het Jeugdhuis Pius X van 13.30 – 15.30 uur.

Aanmelden activiteiten digitaal:

Voor alle activiteiten waar geen ei-gen bijdrage voor betaald hoeft te worden kan je je ook via onderstaand mailadres opgeven.
Dan ook graag onder vermelding van naam en voor welke activiteit je je aanmeldt.
denbergliempde@gmail.com.

Facebook

Wist u dat wij ook op facebook te vinden zijn onder Buurtvereniging Den Berg voor al onze activiteiten?

TERUGBLIK ACTIVITEITEN

Carnavalsmiddag bij Het Wapen van Liempde
Op zaterdag 10 februari j.l. hebben we, samen met 5 andere buurtvere-nigingen, het buurtcarnaval gevierd bij ’t Wapen van Liempde. De middag begon om 15.00 uur. Er waren in to-taal 45 volwassenen en 35 kinderen uit onze buurt. Het was een leuk en gezellig feestje.

Contributie:

In de laatste 2 weken van maart komen onze bestuursleden de contribu-tie weer ophalen. Voor alleenstaan-den en 60+ bedraagt de contributie €10. Voor stellen en gezinnen be-draagt de contributie €20.
Er bestaat ook de mogelijkheid om het bedrag over te maken. Dit heeft onze voorkeur. Graag overmaken
vóór 04 maart o.v.v. NAAM en ADRES; contributie 2018 naar reknr: NL41RBRB0841180385

50-JARIG BESTAAN

11 maart 2018 bestaat onze buurt-vereniging 50 jaar! We zijn daarmee de oudste buurtvereniging van Liempde. Dit laten we natuurlijk niet zomaar passeren.
Er zijn al diverse commissies aan het brainstormen over de festiviteiten. Noteer alvast in uw agenda het feestweekend (8), 9 en 10 juni 2018! Het feestthema wordt blauw en geel met een gouden randje. Nadere info volgt.

Oud papier

Het oud papier wordt elke 3e zater-dag van de maand opgehaald. Voor de komende maanden zijn dit de volgen-de data:
zaterdag 17 maart
zaterdag 21 april
zaterdag 19 mei

Namens het bestuur:

Cees Braken (voorzitter), Renate Hensen (vice-voorzitter en 2e secre-taris), Piet de Rooij (penningmees-ter), Marij Vervoort (secretaris), Marianne Michiels, Trudy Dekkers, JackThomassen en Patrick van Ruremonde.

Contactgegevens:

Secr.: Marij Vervoort,
Heidonk 22, 5298 VN Liempde
buurtverenigingdenberg@gmail.com
KvK 40216836
IBAN: NL41RBRB0841180385